วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

3. บทสาม การแบ่งตารางเรียนวิชาและประสานงานเพื่อเริ่มโครงงาน

ห่างหายไปนานกลับมาเรียนกันต่อบทที่สาม

3. บทสาม การแบ่งตารางเรียนวิชาและประสานงานเพื่อเริ่มโครงงาน
จากบทที่แล้วเราได้ทราบข้อมูลสำคัญในการเตรียมโครงงานและการจัดสรรตารางเรียนบ้างแล้ว
ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการนำแบ่งตารางเรียนในภาคสนามกัน โดยมีหมวดหมู่ดังนี้
1. ภาควางแผนงานและเตรียมเอกสารโครงงาน
2. ภาคสำรวจและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3. ภาคดำเนินโครงงานและประชุมติดตาม
4. ภาคตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินโครงงาน

สำหรับการประสานงานที่ต้องติดต่อ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงงาน คือ คนแรกที่คุณต้องติดต่อเพื่อเริ่มโครงงาน
2. เจ้าหน้าที่ จัดซื้อและคลังพัสดุ คือ คนที่ต้องประสานงานในการสั่งซื้อเพื่อเบิกวัสดุอุปกรณ์
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบโครงงาน คือ พี่เลี้ยงที่สำคัญซึ่งจะคอยดูแลคุณและจะอยู่ด้วยกันจนจบโครงงาน
4. เจ้าหน้าที่ห้องทดลองและฝ่ายสถานที่ คือ ผู้ที่จะอนุญาตและดูแลคุณในระหว่างเรียนวิชาโครงงานนั้น
5. เจ้าหน้าที่อบรมและความปลอดภัย คือ ผู้ที่จะให้คำแนะนำก่อนเริ่มเรียนและคอยดูแลความเรียบร้อย หากคุณไม่ปฏิบัติตามเจอดีแน่ๆ
6. คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโครงงาน คือ ผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายว่าคุณจะผ่านวิชาโครงงานนี้หรือไม่

คุณมีปัญหากับบุคคลเหล่านี้บ้างหรือเปล่า?
หากมี เพราะพวกเขาจะคอยรายงานความประพฤติให้อาจารย์ปกครองและอาจารย์ใหญ่
สาเหตุที่คุณต้องออกจากโรงเรียน ก่อนจบการศึกษา อาจมาจากพวกเขาก็ได้นะ

อย่าทำตัวมีปัญหากับบุคคลเหล่านี้ ถ้าคุณอยากจบการศึกษาอย่างภาคภูมิ
เพราะเค้าจะชี้เป็นชี้ตายคุณได้ว่าจะจบหรือไม่

ภาคต่อไปเราลองมาสู่ภาคสนามกันดูว่าจะปฏิบัติงานโครงงานกัน
ว่าเค้าเริ่มทำกันอย่างไร เริ่มด้วยการประสานงาน บทสาม (ต่อ)

BY ลูกพ่อขุนราม ศิษย์พระจอม