วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

3. บทสาม การแบ่งตารางเรียนวิชาและประสานงานเพื่อเริ่มโครงงาน (ต่อ)

3. บทสาม การแบ่งตารางเรียนวิชาและประสานงานเพื่อเริ่มโครงงาน (ต่อ)
การประสานงานเพื่อเริ่มโครงงาน เพื่อปฏิบัติภาคสนาม
เราจะเริ่มโครงงานอย่างไรดี?
ทุกครั้งที่จะทำโครงงานอาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงงานจะบอกกล่าวเริ่มโครงงานเบื้องต้น
1. คุณต้องเตรียมการได้แก่ กำลังคนและเครื่องมือ และอบรมก่อนเริ่มเรียน (บางกรณีคุณต้องตรวจสุขภาพก่อนนะ)
2. คุณต้องวางแผนการทำโครงงานจากการสำรวจหน้างาน(หากเป็นโครงงานที่มีประวัติควรศึกษาข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้มากที่สุด)
3. คุณต้องรายงานผลการดำเนินโครงงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามแผนงานว่าส่วนใดที่ต้องเร่งทำก่อนและหลังจบโครงงาน
ติดต่อใครก่อนดี?
จากบุคคลที่เคยกล่าวไว้ในตอนที่แล้ว ถามจะติดต่อใครก่อนดีล่ะ
คำตอบ คือ คุณต้องติดต่ออาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงงานก่อน
เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงงานและแผนงานเบื้องต้น
หลังจากนั้น คุณจะต้องประสานงานไปที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่ออบรมก่อนเรียน
เพื่อให้ทราบระเบียบและความปลอดภัยในโครงงานนั้นๆ จะปฏิบัติภาคสนามได้ถูกต้อง
ต่อไปจึง ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ห้องทดลองและฝ่ายสถานที่ เพื่อเตรียมงานภาคสนาม
เมื่อเริ่มปฏิบัติภาคสนามแล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบโครงงานจะคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงตลอดจนจบโครงงาน
จำไว้ทุกวันและระหว่างสัปดาห์ ที่ปฏิบัติภาคสนาม
คุณจะต้องรายงานผลดำเนินโครงงานและแผนงานให้อาจารย์ประจำวิชาทราบตลอดนะ ไม่งั้นอาจารย์ใหญ่จะดุเอาได้ว่าไม่ติดตามงาน

ช่วงนี้อาจจะมีเนื้อหาไม่มากนักต้องขออภัยนะ แต่รับรองว่าบทต่อไป บทสี่ จะเข้มข้นมากขึ้น ติดตามกันต่อไป

BY ลูกพ่อขุนราม ศิษย์พระจอม