วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

5. บทห้า ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน(ต่อ)

บทที่ห้า ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน(ต่อ)
เมื่อต้องปฏิบัติงานจริงภาคสนาม

กลับมาติดตามกันต่อในส่วนผลจากการปฏิบัติงานกันในหัวข้อ
2. เราได้อะไรจากโครงงานและประสบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร
เมื่อทำการซ่อมบำรุงงานติดแผนได้ จะต้องมีอุปสรรคอยู่เสมอ
สิ่งที่ได้พบเจออยู่เป็นประจำคือ มีอุปกรณ์ชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมก่อนใช้งาน
หากเราอยู่ในแผนซ่อมประจำปี ก็จะมีช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ให้แก้ไขได้ทันที
มีอะไหล่และอุปกรณ์สำรองก็เปลี่ยนทันที ถ้าไม่มีก็ต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้จนกว่าจะมีอะไหล่
หรือวางแผนซ่อมในคราวต่อไป กำหนดแผนเป็นระยะที่เหมาะสมต่อไป

ระบบที่มักจะมีการวางแผนซ่อมอยู่บ่อยได้แก่ ระบบไฟฟ้า ,ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์(ปั๊มและเกจวัด)
วาล์วและข้อต่อต่างๆ ที่ชำรุดบ่อยๆ จำเป็นต้องมีอะไหล่เปลี่ยนสำรองไว้อยู่เสมอ เราควรแจ้งในส่วน
ฝ่ายคลังพัสดุเพื่อจัดหาสำรองไว้และวางแผนการซ่อมตามช่วงเวลาปิดซ่อมบำรุงประจำปีต่อไป

ข้อบกพร่องต่างๆที่ได้ทำไว้ควรปรึกษากับฝ่ายปฏิบัติการของโครงงานเพื่อหาบรรจุในแผนงานการประชุมทุกเดือนและคอยศึกษาผลกระทบในการทำโครงงานในคราวต่อไป และปรับปรุงในดีขึ้น

สำหรับบทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ และคอยตามในบทที่หก ต่อไปนะจ๊ะ
BY ลูกพ่อขุนราม ศิษย์พระจอม