วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

8. บทแปด ส่งมอบรายงานและจัดเก็บเงินค่าเทอม

บทที่ 8. การส่งมอบรายงานและจัดเก็บเงินค่างวดโครงงาน(INVOICING & PAYMENT)

           ช่วงที่ผ่านมาเดินสายทำงานไปต่างจังหวัดต่างประเทศ หลายแห่งในประเทศเกิดโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางโดยเฉพาะภาคกลางและตะวันตกเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติจากฝั่งพม่ากำลังเปิดลงทุนนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ น่าสนใจอาจจะคุ้นชื่อเมือง "ทวาย" จะแหล่งเส้นทางขนส่งจากยุโรปและเอเชียตะวันออกสู่อาเชียน(AEC) ในปีหน้าเราจะภูมิภาคเสรีการค้าและการลงทุนเต็มตัว ขอให้เตรียมพร้อมรับการแข่งขันให้มากขึ้น อาชีพที่อาศัยความรู้ชำนาญเฉพาะด้านที่จะต้องปรับตัวมากขึ้น โดยเฉพาะผู้รับเหมาช่างเทคนิคและวิศวกรช่างสาขาทั่วไป หากเจอบริษัทร่วมทุนต่างชาติจะนำบุคคลากรต่างอาชีพเฉพาะด้านเหล่านี้เข้ามาด้วย หากไม่ปรับตัวและเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้เก่งแล้วจะทำงานลำบากโดยเฉพาะการสื่อสารด้านภาษาจะทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้น ต้องพยายามสู้ต่อไปนะพวกเราเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า

            กลับมาเริ่มเรียนรู้กันต่อนะ ใกล้จะถึงสรุปบทสุดท้าย ตอนนี้เราจะให้แนวทางการสรุปส่งรายงานเพื่อส่งมอบงานให้จบโครงงานและการจัดการเรื่องการจัดเก็บเงินค่าเทอมตามงบประมาณโครงงานที่ตั้งเบิกไว้แต่เริ่มปฏิบัติงานในโครงงาน มาสู่ขั้นตอนดำเนินงานกัน

การส่งมอบรายงาน
องค์ประกอบรายงานต้องสมบูรณ์ ตามหัวข้อดังนี้
1. บทนำหรือคำนำ และวัตถุประสงค์- ส่วนนี้ต้องรายละเอียดงานที่น่าสนใจและสอดคล้องกับงานที่ทำ
2. สารบัญ และขอบเขตการดำเนินงาน- ส่วนนี้ต้องวางกรอบขั้นตอนการดำเนินงานที่ปฏิบัติมาได้ชัดเจน
3. แผนงานเปรียบเทียบ และผลการดำเนินงาน- เป็นการแสดงผลชี้วัดการปฏิบัติงาน ว่าสำเร็จลุล่วงไปได้มากน้อยแค่ไหนตามกรอบที่วางไว้
4. ข้อสรุปและคำชี้แนะการดำเนินงาน- แสดงผลสรุปการปฏิบัติงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่และมีข้อปรับปรุงอันใดเพิ่มเติ่มที่ต้องดำเนินงานในครั้งต่อไปหากมีแผนที่จะทำในอนาคตหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เทียบเคียงกันได้ต่อไป
5. รูปภาพและเอกสารอ้างอิงประกอบ- ส่วนนี้จะแสดงหรือไม่ก็ได้เพียงแต่ต้องการความสมบูรณ์ของรายงานและข้อมูลเชิงวิชาการแสดงประกอบผลงานให้มีความน่าเชื่อถือและวัดผลได้ตามข้อมูลประกอบ

เบื้องต้นเป็นรายงานส่งมอบ ต่อไปจะเป็นข้อมูลประกอบผลงานเพื่อเรียกเก็บเงินชำระค่าเทอมดังนี้

เอกสารประกอบการวางบิล(invoicing)
1. ใบส่งมอบงาน- ผลสรุปการดำเนินงานจะมีหัวข้องานในโครงงาน ปริมาณงานและยอดเงินที่ทำได้
2. ใบสรุปผลการดำเนินงาน- แสดงรายละเอียดงานตามหัวข้องานในโครงงาน ปริมาณงานและยอดเงินที่ทำได้ หากดำเนินงานเป็นงวด(ราย 15วัน,เดือน,ไตรมาส) จะต้องแสดงปริมาณงานและยอดเงิน3ช่องเรียงลำดับดังนี้ 1.งวดที่ผ่านล่าสุด( Last Claim ) 2.งวดนี้( This Claim ) 3.งวดสะสม( Accum. Claim )
3. ใบอนุมัติสั่งซื้อตามคำขอโครงงาน- เป็นเอกสารประกอบราคาเปรียบเทียบใบส่งมอบงานโครงงาน
4. ใบวางบิลเก็บเงิน- แสดงบิลรายการเรียกรายละเอียดตามใบส่งมอบงานโครงงาน
5. ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ,สำเนาบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน- เอกสารแสดงประกอบรับเงินในส่วนนี้จะส่งเอกสารตอนรับเงินตามกำหนดงวดจริง หากรับเป็นเช็คแต่หากรับเงินเข้าบัญชีต้องส่งมอบพร้อมใบวางบิลในงวดนั้นๆ

ทั้งหมดก็เป็นแนวทางปฏิบัติการส่งมอบงานและการวางบิลเรียกเก็บค่างวดโครงงาน หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในขั้นตอนการปฏิบัติจริงจะได้เรียนรู้มากกว่านี้อีกมากอย่าท้อก่อนนะสู้ๆ
สำหรับบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้ แล้วพบกันในบทสุดท้ายที่จะปิดภาคการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตจะสอนท่านต่อไป จงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น